Strenge EPB-normen

Voor elk bouwproject, zowel nieuwbouw als renovatie, gelden strenge eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat (EPB).

Om aan die eisen te voldoen en om ongecontroleerde ventielatieverliezen tegen te gaan, moet een woning luchtdicht worden gemaakt. Maar tegelijkertijd is het verplicht om te zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit. Die twee elementen lijken mekaar tegen te spreken, maar dat is niet zo, dankzij de ventilatiesystemen die vandaag beschikbaar zijn op de markt. Een goed ventilatiesysteem zorgt er tegelijk voor dat er géén energie verloren gaat en dat de binnenlucht toch optimaal blijft.

Limoco Woningventilatie heeft alle oplossingen in huis om ervoor te zorgen dat uw woning voldoet aan de geldende EPB-normen. Tegelijkertijd weet u, met een ventilatiesysteem van Limoco, dat u géén last zult hebben van lawaai op de achtergrond of van een tochtig gevoel.

U kunt het allemaal aan den lijve ondervinden in onze showroom in Oudsbergen, waar onze ventilatiesystemen opgebouwd zijn.

Kom gerust langs met uw bouwplan (en eventueel met uw architect) en wij maken u ter plaatse een offerte.

Maak een afspraak

Hoe werkt een ventilatiesysteem?

Het principe van gecontroleerde ventilatie is eenvoudig:

  • Er komt verse lucht binnen langs de "droge ruimtes" (woonkamer, slaapkamers, studeerkamer, speelkamer).
  • Vervuilde lucht wordt afgevoerd via "vochtige ruimtes" zoals badkamer, toilet, keuken en wasplaats.
  • Luchtdoorstroming tussen de droge en vochtige ruimtes onderling gebeurt via roosters of spleten onder de deuren.

Welke ventilatiesystemen bestaan er?

Renoveren en ventileren, hoe zit dat eigenlijk?

Voor bouwers en verbouwers klinkt ’EPB’ ongetwijfeld bekend in de oren. Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Dak, vloer en muren na-isoleren is verplicht om aan de eisen te voldoen. Om die kosten gedeeltelijk te dekken, zijn er zelfs subsidies voorzien. Maar dat grondig isoleren ook gevolgen heeft voor de kwaliteit van de binnenlucht in de woning, wordt toch nog vaak over het hoofd gezien. Hoe pak je het dan best aan? We gingen kijken bij onze klant, en tevens architect, Karel Pauwels in Oudsbergen.

Isoleren en ventileren gaan altijd samen!

Om in een bestaande woning een betere EPB-waarde te bekomen, kan je dak, muren en/of vloer (extra) isoleren. Maar daardoor gaat ook de natuurlijk luchtcirculatie verminderen en krijg je een minder goede kwaliteit van de binnenlucht. Een ventilatiesysteem voorzien, is dus noodzakelijk!
Jammer genoeg wordt daar niet altijd rekening mee gehouden vanaf de beginfase van een renovatieproject. En dat is toch wel essentieel, aangezien je moet bekijken hoe de ventilatiekanalen geïntegreerd kunnen worden in de bestaande structuren.
Is dat dan niet de taak van de architect?

In principe wel, maar in de praktijk komen we toch regelmatig projecten tegen waar dit 'over het hoofd gezien werd'. En dat ligt lang niet altijd aan de architect, maar aan andere factoren die een rol spelen, zoals het budget van de verbouwer. Ventileren is dan wel verplicht, maar het lijkt vaak een ’noodzakelijk kwaad’ dat alleen maar geld kost, terwijl het dat zeker niet is! Als er dan in de uitgaven 'geknipt' moet worden, kijkt men eerst naar deze posten. Jammer genoeg ten koste van gezondheid én van wooncomfort.

Wat als de bestaande structuur van een woning weinig of geen mogelijkheden biedt om een ventilatiesysteem te integreren?

Inventief zijn is de boodschap! Een ervaren leverancier en/of plaatser van ventilatiesystemen vindt doorgaans wel een oplossing om de ventilatiekanalen te integreren. Maar daarom is het essentieel dat hij zo vroeg mogelijk bij het project betrokken wordt. Hij kan dan meehelpen en meedenken om de ventilatieplannen uit te tekenen. Daardoor kan je optimaal rendement halen uit de investering, zowel financieel, maar vooral voor je eigen gezondheid én je wooncomfort.

Welke tips kan ir. architect Karel Pauwels meegeven aan verbouwers?

“Het is inderdaad belangrijk om vanaf de beginfase van een renovatieproject na te denken over de integratie van technieken, zoals het ventilatiesysteem. Leidingen kunnen weggewerkt worden in valse plafonds of in uitbreidingen onder het plat of hellend dak. Belangrijker nog is het voorzien van verticale schachten voor het verbinden van het toestel (dat vaak op de zolder staat) met de andere verdiepingen. In tegenstelling tot nieuwbouw, is het bij een verbouwing niet altijd evident om de leidingen en verbindingen op een onzichtbare manier weg te werken. Daarin onderscheidt Limoco zich sterk van andere leveranciers en plaatsers van ventilatiesystemen. Zij hebben bijzonder veel ervaring met dit soort projecten en kunnen heel goed en oplossingsgericht meedenken. Bovendien zijn hun systemen zodanig flexibel opgebouwd dat ze gemakkelijk in de verschillende ruimtes van de woning geïntegreerd kunnen worden.”

FAQ

Jeffrey Lemmens ontvangt de klanten persoonlijk in onze showroom en staat hen te woord om te antwoorden op al hun vragen. Sommige vragen worden steevast bij elk bezoek gesteld en daarom zetten we ze, samen met de antwoorden, graag even op een rij voor u.

1. Waarom is het plaatsen van een woningventilatiesysteem verplicht?

Bouwers en verbouwers weten dat ze hun woning zo energiezuinig mogelijk moeten maken. Maar dat er ook verplichtingen zijn m.b.t. ventileren, is veel minder geweten.

In Vlaanderen zijn er EPB-normen. Dat zijn minimumeisen waaraan gebouwen moeten voldoen. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. Die eisen worden almaar strenger en tegen 2021 zouden zelfs alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Dat maakt dat er in de eerste plaats gekeken wordt naar het energieluik van de normen.
Ventilatienormen zijn van toepassing wanneer een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst wordt of wanneer er isolatie geplaatst wordt. Maar ook voor de ventilatie zijn er minimumnormen en daar is meestal veel minder over geweten. Nochtans komt slechte ventilatie de gezondheid van de bewoners niet ten goede. Het kan immers de oorzaak zijn van vochtproblemen, schimmel, enz.
Ventilatienormen zijn dus van toepassing voor iedere nieuwbouwwoning en voor woningen die gerenoveerd worden en waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag of melding nodig is.
Los van de verplichting en de normen, heeft ventileren natuurlijk ook nog als voordeel dat de stookkosten dalen, dankzij de warmte die gerecupereerd wordt.

2. Kunnen we zelf zo’n systeem plaatsen?

Bent u zelf een handige Harry? Dan kunt u het ventilatiesysteem natuurlijk zelf plaatsen. Wij bezorgen u een legplan en leveren het materiaal bij u op de werf. Wanneer u klaar bent met de installatie, komt één van onze technische mensen langs om alles haarfijn af te stellen.
De plaatsing van het ventilatiesysteem kan natuurlijk ook gebeuren door technische mensen van Limoco. Wij komen langs en installeren het volledige ventilatiesysteem, inclusief leidingen en afvoerroosters. Onze installateur zorgt tevens voor een nauwkeurige afstelling, zodat u op beide oren kunt slapen.

3. Hoe zit het met onderhoud? Wat moet er precies onderhouden worden en kunnen we dat ook zelf doen?

Vooral bij een systeem D is het onderhoud een aandachtspunt om te vermijden dat er vervuilde lucht de woning binnenkomt. De filters, ventilatoren en het kanalennet dienen dus proper gehouden te worden.
Toevoer-, afvoeropeningen en afvoerventielen kunt u perfect zelf reinigen. Ook filters stofzuigen en/of vervangen is gemakkelijk zelf te doen. De reiniging van de ventilatoren en de warmtewisselaar, de inspectie en het poetsen van de luchtkanalen, is dan weer iets waarvoor u ons best contacteert. Wij helpen u met plezier verder!