Actief kool filter vermijdt onaangename geuren in huis!

Omdat er bij ventilatietype D verse lucht van buiten wordt aangezogen, kan het gebeuren dat er onaangename geuren mee de woning in komen.

Om dat te vermijden heeft limoco een actief koolfilter ontwikkeld. Deze actief koolfilter zorgt ervoor dat de ongewenste geuren (vb. de kachel van de buren) verwijderd worden, zodat er enkel zuivere lucht naar binnen wordt geblazen.

Contacteer ons voor meer info